ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

С бързи и икономични решения, осигуряваме навременна и сигурна доставка за вашите товари.

  • Доставка от летището до летището
  • Доставка от летището до вратата
  • Доставка от вратата до летището
  • Доставка от врата до вратата
  • Доставка с митническо оформяне до вратата
  • Чартер (наем на самолет)
  • Превоз на опасни товари
    Комбиниран Транспорт (морски+въздушен, ТIR+въздушен)
  • Вскички опции на авиокомпанията
Меню