Изчисляване Обема на Карго

В сектора на транспорта е важно теглото на превозваните товари, както и обема. По-долу в таблица са показани минимум тежестите от рода на кубически метри според метода на транспорта.

Транспортиране по дихателните пътища 1 m3 167 kg
Камион и самолет 1 m3 167 kg
Магистрални превози 1 m3 333 kg
Морски транспорт 1 m3 1000 kg
Предишна публикация
Списък на Световните пристанища
Следваща публикация
Размери на контейнера
Меню