МОРСКИ ТРАНСПОРТ

Днес, когато 80% от световната търговия се осъщестява посредстом морски транспорт, KNEC LOJİSTİK , сключвайки договори с влиятелни собственици на кораби и с широката си мрежа от агенции и много клиенти по целия свят, не само в България и турция, а и в страните от всички континенти по света, търси и намира рационални логистични решения.

  • Цял Контейнер ( FCL ) : 20’dc , 40’dc , 40’hc , 40’pw, 45’ dv,
  • Контейнер за специално оборудване: Open Top, Flat Rack
  • Хладилен Контейнерен Транспорт: Reefer
  • Транспорт на Проектни Товари
  • Транзитни Товари
  • Кръстосана Търговия
Меню