Размери на контейнера

20′ DC / 40′ DC
Въпреки, че в някои търговски кореспонденции този вид контейнери се наричат “dry van” или “стандартни“, по подходящ е предимно термина “за общо предназначение“. Подходящите за международно използване от гледна точка на дължина и ширина външните размери са фиксирани, докато височината може да бъде различна. Имат две врати, от които едната се отваря навън. При затворена врата контейнера има свойството да не пропудка вода и въздух. Материалът използван при производството на контейнера се подбира според капацитета на издържливост и обема. Обикновено се използват стомана и алуминий. Капацитетът на  стоманените контейнери е по малък, понеже стоманата е тежък материал.

20′ OT / 40′ OT
Притежава типичните “за общо предназначение“ контейнер размери за височина и ширина с една разлика нямат покрив. Товари които немогат да се вместят като дължина и ширина през вратата на контейнера, могат да се натоварят с помощта на кран и подобни съоръжения, натоварвайки се отгоре, най-много машини, мраморни плочи, алуминеви профили и подобни могат да се транспортират. Open top контейнери в повечето случаи се използват и за превозване на товари които се носят отгоре. След натоварването се покриват с брезент. Заради возене на тежки товари подът е по дебел и поради това че е в категорията на специално обордуване обикновено към транспортната стойност се добавя
surcharge (допълнителни разходи)

20′ Flat Rack / 40′ Flat Rack / 40′ Затварящи се Flat Rack
Често се казва на кратко “flat”. Този тип контейнери са открити от страни и отгоре. И при нужда могат да се изкарат от местата им. Поради годността си за транспортиране на стоки които могат да се товарят и от двете страни и отгоре, към трасптортната стойност може да се добави доста surcharge. Основата на контейнера е много здрава.

40′ High Cube / 45′ High Cube
Този тип контейнери се използват при транспортиране на сравнителни по леки, но обемни товари. Височината им в сравнение с нормален контейнер 40’ е 30 см повече.

40′ Reefer / 40′ High Cube Reefer / 45′ High Cube Reefer (Reefer Контейнер Транспорт)
Контейнер в услугите на Reefer Контейнер Транспорт на който се прикачва охладителна система, работеща с електрически или дизелов двигател, се използва повече в превоза на хранителни продукти и други товари които се охладяват под контрол.

20' Dry Cargo

Internal Dimensions
Length 5,897 mm 19 ft 4,17 in
Width 2,348 mm 7 ft 8,44 in
Height 2,390 mm 7 ft 9,90 in
Door Opening
Width 2,336 mm 7 ft 8,01 in
Height 2,280 mm 7 ft 5,45 in
Weight
Max Gross 30,480 kg
(24,000 kg)
67,200 lb
(52,210 lb)
Tare 2,240 kg
(2,290 kg)
4,940 lb
(5,050 lb)
Max Loading 28,240 kg
(21,710 kg)
62,260 lb
(47,860 lb)
Loading Volume 33 cubic meter 1,165 cubic feet

40' Dry Cargo

Internal Dimensions
Length 12,031 mm 39 ft 5,66 in
Width 2,348 mm 7 ft 8,44 in
Height 2,390 mm 7 ft 9,90 in
Door Opening
Width 2,336 mm 7 ft 8,01 in
Height 2,280 mm 7 ft 5,45 in
Weight
Max Gross 32,500 kg
(30,480 kg)
71,650 lb
(67,200 lb)
Tare 3,750 kg
(3,770 kg)
8,270 lb
(8,310 lb)
Max Loading 28,750 kg
(26,710 kg)
63,380 lb
(58,890 lb)
Loading Volume 68 cubic meter 2,401 cubic feet

40' High Cube

Internal Dimensions
Length 12,031 mm 39 ft 5,66 in
Width 2,348 mm 7 ft 8,44 in
Height 2,695 mm 8 ft 10,12 in
Door Opening
Width 2,336 mm 7 ft 8,01 in
Height 2,585 mm 8 ft 5,75 in
Weight
Max Gross 32,500 kg
(30,480 kg)
71,650 lb
(67,200 lb)
Tare 3,940 kg
(3,990 kg)
8,690 lb
(8,880 lb)
Max Loading 28,750 kg
(26,710 kg)
62,960 lb
(58,400 lb)
Loading Volume 76 cubic meter 2,684 cubic feet
Предишна публикация
Изчисляване Обема на Карго
Меню